سی دی دریا

آرشیو مطالب : گردهمایی


شب نشینی تابستانی ماه، زهره و مریخ با ستارگان درخشان

شب نشینی تابستانی ماه، زهره و مریخ با ستارگان درخشان

کاهش 58 درصدی دانش آموختگان رشته های زمین شناسی و معدن طی 10 سال

کاهش 58 درصدی دانش آموختگان رشته های زمین شناسی و معدن طی 10 سال
در گردهمایی علوم زمین صورت می گیرد

بررسی آخرین وضعیت مخاطرات طبیعی و تغییر اقلیم در سازمان زمین شناسی

بررسی آخرین وضعیت مخاطرات طبیعی و تغییر اقلیم در سازمان زمین شناسی

برگزاری دوره سیزدهم مسابقات برنامه نویسی حلی نت با حمایت همراه اول

برگزاری دوره سیزدهم مسابقات برنامه نویسی حلی نت با حمایت همراه اول
سی دس دریا