سی دی دریا

مطالب سی دی دریا


تولید ۵۰ موشک لانگ مارچ در سال توسط چین

تولید ۵۰ موشک لانگ مارچ در سال توسط چین

ضرورت پرهیز ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی از خام فروشی

ضرورت پرهیز ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی از خام فروشی
پایدار سرویس؛

تعمیرات لوازم خانگی بوش

تعمیرات لوازم خانگی بوش
در چهارمین نشست تخصصی دوازدهمین كنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بررسی شد

راهکارهای صاحب نظران برای تقویت مشارکت سیاسی مردم

راهکارهای صاحب نظران برای تقویت مشارکت سیاسی مردم

نمایشگر جدید سامسونگ با سنسور اثر انگشت در تمام صفحه!

نمایشگر جدید سامسونگ با سنسور اثر انگشت در تمام صفحه!
در دوازدهمین كنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح شد

گام مهم طراحی سند الگوی ایرانی پیشرفت به سرانجام رسیده است

گام مهم طراحی سند الگوی ایرانی پیشرفت به سرانجام رسیده است

هوش مصنوعی مسیر توسعه، زنجیره ارزش و کاربردها در آینده

هوش مصنوعی مسیر توسعه، زنجیره ارزش و کاربردها در آینده

مشارکت ستاد علوم شناختی در نمایشگاه آبادیران

مشارکت ستاد علوم شناختی در نمایشگاه آبادیران
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت خبر داد

امکان سنجی برگزاری نمایشگاه اختصاصی کتب علوم پزشکی با هدف پشتیبانی از ناشران

امکان سنجی برگزاری نمایشگاه اختصاصی کتب علوم پزشکی با هدف پشتیبانی از ناشران

شرکت بلو اوریجین فرودگر قمری مأموریت آرتمیس ۵ را می سازد

شرکت بلو اوریجین فرودگر قمری مأموریت آرتمیس ۵ را می سازد
سی دس دریا