سی دی دریا

مطالب سی دی دریا


امکان استفاده از شبکه های اجتماعی با استفاده از ذهن برای بیماران فلج اندام

امکان استفاده از شبکه های اجتماعی با استفاده از ذهن برای بیماران فلج اندام

بالاترین های رویداد جایزه جوانه

بالاترین های رویداد جایزه جوانه

عرضه خدمات فناورانه توانبخشی به توان یابان، از راه دور

عرضه خدمات فناورانه توانبخشی به توان یابان، از راه دور

نورون هایی که تهدید را بو می کشند!

نورون هایی که تهدید را بو می کشند!
رئیس بنیاد ملی نخبگان خبر داد

سازوکارهای تعیین و تعریف نخبه تغییر می کند

سازوکارهای تعیین و تعریف نخبه تغییر می کند

آیا ریشه اختلال اسکیزوفرنی در مغز است؟

آیا ریشه اختلال اسکیزوفرنی در مغز است؟

فاز اجرایی منظومه ماهواره ای شهید سلیمانی کلید خورد

فاز اجرایی منظومه ماهواره ای شهید سلیمانی کلید خورد

دیدار ۵۶ نخبه با وزیر علوم

دیدار ۵۶ نخبه با وزیر علوم

چاپ رشته های پیچ خورده به جای ماهیچه مصنوعی!

چاپ رشته های پیچ خورده به جای ماهیچه مصنوعی!

اثرات قوانین و مقررات و سیاست گذاری ها در روند مهاجرت نخبگان و کسب وکارهای دانش محور

اثرات قوانین و مقررات و سیاست گذاری ها در روند مهاجرت نخبگان و کسب وکارهای دانش محور
سی دس دریا