سی دی دریا

آرشیو مطالب : صفحه ی ۲


اثر تغییرات آب و هوایی بر الگوی خواب زمستانی

اثر تغییرات آب و هوایی بر الگوی خواب زمستانی
رییس صندوق حمایت از پژوهشگران اعلام كرد

برنامه های کشور برای توسعه علوم کوانتوم

برنامه های کشور برای توسعه علوم کوانتوم

تولید ۵۰ موشک لانگ مارچ در سال توسط چین

تولید ۵۰ موشک لانگ مارچ در سال توسط چین

ضرورت پرهیز ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی از خام فروشی

ضرورت پرهیز ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی از خام فروشی
پایدار سرویس؛

تعمیرات لوازم خانگی بوش

تعمیرات لوازم خانگی بوش
در چهارمین نشست تخصصی دوازدهمین كنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بررسی شد

راهکارهای صاحب نظران برای تقویت مشارکت سیاسی مردم

راهکارهای صاحب نظران برای تقویت مشارکت سیاسی مردم

نمایشگر جدید سامسونگ با سنسور اثر انگشت در تمام صفحه!

نمایشگر جدید سامسونگ با سنسور اثر انگشت در تمام صفحه!
در دوازدهمین كنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح شد

گام مهم طراحی سند الگوی ایرانی پیشرفت به سرانجام رسیده است

گام مهم طراحی سند الگوی ایرانی پیشرفت به سرانجام رسیده است

هوش مصنوعی مسیر توسعه، زنجیره ارزش و کاربردها در آینده

هوش مصنوعی مسیر توسعه، زنجیره ارزش و کاربردها در آینده

مشارکت ستاد علوم شناختی در نمایشگاه آبادیران

مشارکت ستاد علوم شناختی در نمایشگاه آبادیران
سی دس دریا